Измиващи системи
  Подробна информация за различните видове измиващи системи, които предлагаме на вашето внимание, ще откриете тук!

Neptune

Описание на системата

Всичките системи Neptune са проектирани с най-висока степен на гъвкавост, което им позволява да се приспособяват към обширен кръг от специфики на строителната площадка. Например, системата, вкопана в строителната площадка, лесно може да се преправи и да се използва по-късно като надземна. Патентованата самоносеща конструкция няма нужда от основи. Като допълнение, структурата, сама по себе си, работи на принципа на воден канал. Това, освен че премахва нуждата от поставяне на тръби под системата, я отличава с най-високо ниво на ефективност за снабдяване с вода измежду всички системи.

 

Сериите MAXIMUS на автоматизираните системи за измиване на колела са изработени в Хот Спрингс, Арканзас от Иновативни Решения в Оборудването (Innovative Equipment Solutions Inc. - IES). Системите са проектирани да обслужват много камиони, които да бъдат измивани със силно налягане – основни характеристики за ефективността на автоматизираните системи за измиване на колела. Също така се предлагат със затворена верижна система за пречистване на водата и отделяне на твърдите частици. Системите са настроени за постигане на максимално покритие.

 

 

Серия MAX I – почистване при един пълен оборот на колелата

Серия MAX II – почистване при два пълни оборота на колелата

Серия MAX III – почистване при три пълни оборота на колелата

 

 

Системите от серия MAXIMUS са идеални решения за сметища, кариери, мини, строежи и други промишлени приложения. Стандартните системи са с обща вътрешна ширина от 2,9м., като единичната платформа за измиване на колела е широка по 1,07м. Системите са подходящи за всички видове търговски превозни средства, с и без ремаркета, които могат да се движат по  пътищата, отворени за обществено ползване.

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Системата работи лесно и няма нужда от обслужващо лице. Когато превозното средство достигне зоната за измивне на колела, цикълът на миене автоматично се активира посредством сензор за близост. Технически програмираната пръскаща система има ефективен резултат за измиване по цялата дължина на превозното средство. То се движи по продължението на рампата с много ниска скорост. Правоъгълната конструкция на измиващата площ огъва гумите като разтваря грайферите. Това подобрява ефекта на измиване и премахва тежките почвени отлагания.

Системите от серията MAXIMUS могат да се разделят на три вида:

  • G серия: Гравитационно захранваща се система, за която се вкопават два резервоара и платформата за измиване
  • PR серия: Изцяло преносима система, за която не е нужно вкопаване и която разполага с рампи
  • P серия: Лесно преместваема система, за която се изкопава само платформата за измиване

 

Всички инсталационни профили могат да бъдат използвани временно или постоянно.

 

Моделите за измиване при два и три пълни оборота могат да се оборудват с Турбо Миещи Дюзи за по-силен ефект при тежките почви. Надземната система използва рампи, свързващи мръсния участък с платформата за измиване на колела. Тези рампи спомагат на превозното средство за премахването на част от тежките почви от колелата му на влизане и изтръскването на част от водата на излизане, което контролира скоростта на натоварване на системата.

 

Къде е ключът за високата ефикасност на системата за измиване?

 

Две неща трябва да се имат предвид: снабдяването с вода и задържането й за необходимо време. Системите Neptune се грижат и за двете. Всяка една от платформите от серия MAXIMUS има подходящ по обем резервоар за рециклиране на водата и отделяне на твърдите частици, за да подсигури необходимото количество вода, която да бъде постоянно пречиствана.

 

 

 

Управление на водния ресурс

 

  

 

Затворено верижно рециклиране на водата

Всяка една от системите от серия MAXIMUS съдържа скосено стоманено корито, което събира и излива водата за миене или в стоманен, или в бетонен резервоар за рециклиране и отделяне на твърдите частици. След това се добавя флокулент (коагулант) в системата, за да спомогне за разпадането на твърдите частици и намаляване необходимото време за пречистване на водата.

При гравитационните системи, когато системата се включи, водата за миене се оттича по стоманени или бетонени улеи, директно към допълнителния стоманен или бетонен резервоар за рециклиране на водата и отделяне на твърдите частици. При всички предварително изготвени стоманени системи, номерът на улеите се определя от общата дължина на платформата за измиване на колелата. При системите с надземни резервоари, водата за миене се излива в допълнително корито, което позволява системата да функционира без прекъсване. В това корито има помпа, която пренася водата и отпадъците към резервоара за рециклиране.

 

Продажба на автомивки

Ще се радваме да бъдем от полза и да отговорим на въпросите Ви по телефон или e-mail! [...]

Franchise

Вие ще можете да използвате популярен и отличен продукт, без да се налага да инвестирате значителни средства в развитието на собствена продуктова гама и търговска марка. Ще полчите достъп до утвърден бизнес модел... [...]

OM Автомивки

На 19.04.2013 отвори врати новата по рода си тунелна автомивка в България. Не пропускайте отстъпките, които сме Ви подготвили. Специално измиване на Вашия автомобил само за 6 лева! [...]